Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV

AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE

Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Se videoen.


REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
- at det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
- at det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)

DER ER INGEN REGLER OM, AT MAN KAN UNDLADE
AT BETALE HUSLEJE PGA. MANGLER
Lovgivningen indeholder regler og kommandoveje for, hvordan mangler udbedres, og for afslag i lejen pga. mangler.

GODE RÅD FØR LEJEINDGÅELSE
Nyt lejemål? Er det rette ejer? Tjek, hvem der ejer 
ejendommen på tinglysning.dk og eller ois.dk.


SKATTE- OG AFGIFTSFORHØJELSE
Skatte- og afgiftsforhøjelsen er den eneste lejeforhøjelse, som kan kræves med tilbagevirkende kraft.

Læs mere
VARMEREGNSKAB - UPRÆCIS INDSIGELSE
Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod de enkelte forbrugsregnskaber, senest 6 uger efter at regnskabet er kommet frem til lejeren.

HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ!
Digital indsigelse mod en opsigelse af lejemålet dømt ikke gyldig

HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har i 2021 udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne. Den kan med fordel også læses af lejere. Hent den her

LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen "Lejeaftaler - en håndbog" - den første af sin slags udgivet på dansk. Håndbog kan downloades gratis på LLO's hjemmeside. Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO.

Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold