Lejerfyn - Lejerforening Fyn

SØG
Gå til indhold

Hoved menu:

Hæfter lejeren af en almen bolig for skader forvoldt på boligorganisationens fælles arealer?
I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet. I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet.
Fogedretten udsatte lejeren af lejemålt men Vestre Landsret nægtede at fremme fogedsagen. Boligorganisationen har fået tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen afsagt af Vestre Landsret den 8. marts 2016.[...]
Kilde: Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0147
24-08-2016
Fynske lejerePBS gebyr var i strid med lejelovgivningen
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Læs mere
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016  


Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Udlejer efterlevede ikke huslejenævnets afgørelse
Udlejeren har ikke efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist. Lejen blev nedsat med 250,00 kr. pr. måned indtil det påbudte arbejde er udført.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Lejerne hæftede for husleje men ikke for istandsættelse af lejemålet
Udlejeren havde ikke overholdt de formelle regler for reklamation ved lejernes fraflytning hvorfor disse ikke skulle betale for istandsættelse af lejemålet. Yderligere var en mundtlig varslet lejeforhøjelse ugyldig. Lejerne hæftede for husleje i den 3 måneders opsigelsesperiode.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
Tilbagebetaling af depositum - de nye regler ikke overholdt
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejer havde ikke overholdt reglen om at lejeren skulle indkaldes skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Det følger heraf udlejerens krav om istandsættelse bortfalder. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
Særskilt betaling for vand og renovation
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejerne ikke kan kræve særskilt betaling for vand og renovation. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 kr. 4.400,00 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 kr. 4.800,00. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 15-034 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
18-04-2016
Lejekontrakt
Udlejers forhøjelse af aconto bidrag for varme og vand
Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2016 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.
Under en fogedsag havde en udlejer begæret lejerne af et lejemål udsat med henvisning til, at lejerne ikke havde betalt et forhøjet aconto bidrag vedrørende varme og vand. Udlejer havde forhøjet aconto bidragene for de resterende fem måneder af en regnskabsperiode til et niveau, der skabte fuld dækning for den forventede udgift i hele regnskabsåret.
[...]
Kilde: Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0127
14-04-2016
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu