Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Gå til indhold

Hoved menu:

Afgørelser

Afgørelser > Huslejenævn > Lejens størrelse
Tvist om lejens størrelse & udgift til trappevask
Efter at have besigtiget lejligheden der lå i en mindre ejendom, fandt huslejenævnet - under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes kvalitet – at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Der var derfor grundlag for at foretage lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, stk. 1, og nævnet fandt at en årlig leje på 52.500,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. trappevask, for passende. Nævnet fastslog yderlige at udgiften til trappevask ikke kunne opkræves ud over lejen.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagnummer 15-057
09-03-2016
Lejen oversteg væsentligt det lejedes værdi
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret mindre ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev yderligere pålagt at fastgøre løse loftplader og reparere kontakter og loftudtag for el.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, 5300 Kerteminde.
17-02-2016
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu