Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
EFTERBETALINGSKRAVET I VARMEREGNSKABET REDUCERET TIL 3.000,00 KR.
Udlejeren har ved brev af 5. maj 2017 indbragt en sag om lejernes indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Udlejeren er Odense Boligselskab.
Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede varmeforbrug udgjorde 12.701,82 kr., og at der er indbetalt 5.856,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.845,82. kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at reducere udlejerens efterbetalingskrav til kr. 3.000,00.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven, og
  • at udlejerens efterbetalingskrav skønsmæssigt reduceres med kr. 3.845,82, da nævnet ligger vægt på, at det er gamle målere og at der ikke er foretaget kontrolmåling, da udlejeren er blevet bekendt med lejernes høje forbrug.
Beboerklagenævnets afgørelse i sagsnummer 17-030 i ejendommen Skjoldsvej 1, 5200 Odense V.
23-11-2017
Tilbage til indhold