Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn > Forbrug
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Huslejenævnet i Assen udtaler at ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
Særskilt betaling for renovation og ugyldigt varmeregnskab
Huslejenævnet fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation ud over lejen. Udlejer havde ikke inden for en af huslejenævnet meddelt frist aflagt gyldigt varmeregnskab. Udlejer havde heller efterkommet nævnets anmodning om af fremsende dokumentaton for udgifterne til varme. Da varmeregnskabet ikke var gyldigt aflagt afgjorde nævnet, at udlejer havde mistet retten til a conto betalingen og derfor skulle tilbagebetale lejer de opkrævede a conto beløb fra indflytningsdatoen.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune vedrørende Landø 16 C, Haarby
15-02-2016
Tilbage til indhold