Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn > Vedligeholdelse
Udlejer efterlevede ikke huslejenævnets afgørelse
Udlejeren har ikke efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist. Lejen blev nedsat med 250,00 kr. pr. måned indtil det påbudte arbejde er udført.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Tilbage til indhold