Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn > Lejens størrelse
Pristalsregulering af lejen
Det fremgik af lejekontraktens § 11, at årslejen pristalsreguleres med ændring i nettoprisindekset hvert år den 1. januar, første gang 1. januar 2013. Dog skal reguleringen udgøre minimum 3 % af den gældende årsleje. Huslejenævnet fastslog, at da lejen skulle fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a kan der ikke aftales en minimumsregulering på 3 %, men alene en regulering i henhold til nettoprisindekset. Huslejenævnet vedtog her efter at godkende lejestigning i henhold til nettoprisindekset pr.  1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015 som beregnet af udlejers repræsentant under sagens behandling i huslejenævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-307 vedrørende ejendommen Kongensgade 50, 5000 Odense C.
18-01-2017
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 14.955,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune nedsatte den aftalte årlige husleje fra 60.000,00 kr. til 45.045,00 kr. svarende til en månedlig leje på kr. 3.753,75 eksklusiv forbrug, da lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 405,42 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for vinduer, køkken og bad samt udførte isoleringsarbejder på ejendommen.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2016-003237-50.
25-01-2017
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 84.000,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune godkendte den aftalte årlige husleje på 84.000,00 kr. svarende til en årlig leje på 604,30 kr. pr. m². Nævnet fandt at lejen godt nok oversteg det lejedes værdi men ikke så væsentligt at der var grundlag for en lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 304,00 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for isolering, køkken, nye vinduer/døre samt badeværelse/toilet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2015-006078-40.
01-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT DEN AFTALTE HUSLEJE VÆSENTLIGT OVERSTEG DET LEJEDES VÆRDI
Med virkning fra 1. januar 2016 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsætter nævnet den aftalte husleje fra årligt 86.400,00 kr. til årligt 68.850,00 kr. svarende til 5.737,50 kr. pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi. Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, svarende til 12 måneder á 1.462,50 kr. og 1 måned á 1.562,50 kr. - i alt 19.112,50 kr. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2016-002485-49
15-02-2017
Tvist om lejens størrelse & udgift til trappevask
Efter at have besigtiget lejligheden der lå i en mindre ejendom, fandt huslejenævnet - under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes kvalitet – at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Der var derfor grundlag for at foretage lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, stk. 1, og nævnet fandt at en årlig leje på 52.500,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. trappevask, for passende. Nævnet fastslog yderlige at udgiften til trappevask ikke kunne opkræves ud over lejen.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagnummer 15-057
09-03-2016
Lejen oversteg væsentligt det lejedes værdi
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret mindre ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev yderligere pålagt at fastgøre løse loftplader og reparere kontakter og loftudtag for el.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, 5300 Kerteminde.
17-02-2016
Tilbage til indhold