Beboerklagenævn diverse - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
BEBOERKLAGENÆVNET FASTSLOG AT LEJER KUNNE BEGYNDE OPSÆTNING AF LADESTANDER
Lejerne har ved brev af 5. marts 2022 til beboerklagenævnet indbragt en sag om uenighed om lejernes installationsret efter almenlejelovens § 35 til opsætning af elladestander.
Udlejer er Civica.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 35 i Almenlejeloven vedtaget, at udlejer ikke har svaret lejer indenfor den i lovgivningen fastsatte frist, hvorfor lejerne må begynde opsætning af ladestanderen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at det af almenlejelovens § 35 fremgår, at lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen,
  • at lejer har egen p-plads ved skuret tilhørende Uglehøjen 36,
  • at lejer fremsendte den 22. september 2021 anmodning om lov til at opsætte udendørs stikkontakt til el-bil,
  • at Civica i den mellemliggende periode ikke har truffet en egentlig afgørelse om hvorvidt lejerne må opsætte ladestanderen, idet de henviser til at der er tekniske ubesvarede spørgsmål,
  • at det af bekendtgørelse nr. 70 om drift af almene boliger kap. 18 fremgår at lejeren har en såkaldt råderet, og
  • at lejeren efter bestemmelsen i § 89, stk. 2 kan påbegynde anlæg af ladestander, idet udlejer ikke har meddelt lejeren et begrundet skriftligt afslag indenfor en frist på 8 uger fra fremsendelse af anmeldelsen.
Nævnet bemærker, at der dog ikke er godtgørelse ved fraflytning, jf. bekendtgørelsens § 90
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-024
27-03-2023
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold