Beboerklagenævn forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
BOLIGSELSKABET OVERSKRED EN FRIST - EFTERBETALINGSKRAVET PÅ 7.280,11 FOR VARME BORTFALDT
Udlejeren, CIVICA, har ved brev af 12. marts 2021 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Lejeren er repræsenteret ved Lejernes Landsorganisation. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte godkendelse af udlejers efterbetalingskrav.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at forbrugsregnskabet er ikke fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
  • at udlejer har fremsendt regnskabet til lejer den 7. december 2020, og indbringer sagen for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist
  • at udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-016
13-01-2022
LØBENDE VANDHANE ELLER TOILET - GIV STRAKS UDLEJER BESKED
Udlejeren har ved brev af 9. april 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt for perioden 15. marts 2018 til 31. december 2018.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 24.930,24 kr., og at der er indbetalt 1.900,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 23.030,24 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende vandregnskabet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven,
  • at der efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsninger og bemærkninger, ikke findes forhold omkring vandforbrugets størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for,
  • at lejeren hæfter for en vandhane eller et wc, der måtte løbe i lejligheden,  og
  • at der herefter ikke er grundlag for at nægte vandregnskabets godkendelse.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 19-008
24-03-2020
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold