Beboerklagenævn fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
FRAFLYTNINGSKRAV MOD LEJER I ALMEN BOLIG BORTFALDT
Fyns Almennyttige Boligselskab har den 2. december 2020 indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejernes fraflytning af ovennævnte lejemål. Der er afholdt flyttesyn den 16. juni 2020, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejerne den 3. september 2020, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 31. juli 2020. Udlejer har efterfølgende ved breve af 30. november 2020 samt 26. januar 2021 fremsendt revideret flytteopgørelse.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • atdet følger af ordlyden i  vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en  opgørelse over istandsættelsesudgifterne,  
  • at den endelige opgørelse  over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse  jf. § 15, stk. 3,
  • at den endelige opgørelse er  sendt til lejer den 3. september 2020, og den sidste faktura vedrørende  istandsættelsen er dateret den 31. juli 2020,
  • at den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren mere end 4 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse,
  • at udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-057 Birkeparken 170
11-11-2021
LEJER SKULLE IKKE BETALE FOR MISLIGHOLDELSE OG NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Udlejeren har ved brev af 4. juli 2019 indbragt en sag om uenighed om lejers betaling i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab. Som sagen er forelagt for nævnet, kan lejerne ikke anerkende udlejerens krav om istandsættelse, idet lejerne har henvist til flere fejl- og mangler ved indflytningen. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. marts 2017. Lejerne opsagde lejemålet den 8. november 2017, og fraflyttede den 2. januar 2018. Den foreløbige flytteopgørelse blev sendt til lejerne den 12. januar 2018, og den endelige flytteopgørelse blev sendt til lejerne den 9. marts 2018. Den endelige faktura i forbindelse med istandsættelsen modtog udlejeren den 26. januar 2018. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejer ikke kan kræve betaling for misligholdelse og normalistandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 9. marts 2018.
Afgørelsen betyder, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfalder jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
  • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse jf. § 15, stk. 3,
  • at den endelige opgørelse er sendt til lejer den 9. marts 2018, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2018,
  • at den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse.
Nævnet bemærker i øvrigt, at nævnet ikke har taget stilling til huslejerestance.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-032
20-02-2020
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold