Betaling ud over lejen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Råd og Regler
Baggrund

Der har igennem en årrække været tvivl om, hvorvidt en udlejer kunne kræve, at lejer skulle betale for vandforbruget i det lejede i situationer, hvor der ikke i det lejede var opsat vandmålere, der særskilt registrerede de enkelte lejeres vandforbrug, samt om udlejer udover lejen kan kræve, at lejer betaler PBS-gebyr.

Højesteret har nu endeligt fastlagt praksis på dette område og fastslået, at en udlejer alene kan kræve særskilt betaling for lejers vandforbrug, såfremt lejerens vandforbrug registreres og måles i de enkelte boligenheder, samt at udlejer ikke udover lejen kan kræve, at lejer betaler PBS-gebyr, idet er anses som en driftsudgift.

Det må også ud fra Højesterets afgørelser kunne konkluderes, at en udlejer ikke har mulighed for at kræve særskilt betaling fra lejerne, udover de muligheder der er anført i lejeloven, hvilket hovedsageligt vil være varme, vand (efter måler), el (efter måler), bidrag til beboerrepræsentation og fællesantenne. Det vil således for eksempel ikke være gyldigt, såfremt der aftales, at lejer skal betale for bortskaffelse af dagrenovation.

Se i oversigt over "gyldige" og "mulige ugyldige betalinger ud over lejen" lavet med udgangspunkt i retspraksis.


Gyldige betalinger ud over lejen

Der er kun fem former for refusion, som har hjemmel – tilladelse – i lejeloven. Det er:

·         a conto varme
·         a conto vand
·         a conto el
·         antennebidrag
·         bidrag til beboerrepræsentation

A conto vand og a conto el kan kun opkræves, hvis der er individuelle vandmålere eller elmålere i lejemålet.

Kræv tilbagebetaling

Hvis du har betalt ulovlige gebyrer, kan du kræve dem tilbagebetalt for de seneste 3 år. Vil udlejer ikke tilbagebetale dem, kan du indbringe sagen for huslejenævnet.


”Mulige” ugyldige betalinger ud over lejen

Det ses ofte, at udlejere udskiller forskellige udgifter til betaling ved refusion, f.eks.

·         vand (når der ikke er individuelle målere)
·         el (når der ikke er individuelle målere)
·         PBS-gebyr,
·         renovation, også selv om du selv er tilmeldt og betaler direkte til forsyningsvirksomheden
·         gebyr for fraflytning,
·         gebyr for varmeaflæsning
·         administration
·         betaling for trappevask
·         ejendommes fælles udgifter

Sådanne refusioner kan være ulovlige.


Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold