Boligretten - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Domstol
LEJER VAR IKKE INDKALDT SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Udlejer havde rejst et istandsættelseskrav på 27.756,25 kr. overfor lejeren i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. Huslejenævnet i Assens traf som 1. instans afgørelse i tvisten hvor efter udlejer indbragte sagen for Retten i Odense. Boligretten bemærkede at udlejeren under hovedforhandlingen bekræftede, at lejeren var blevet indkaldt mundtligt til fraflytningssynet. Udlejer forklarede, at han måske tillige fremsendte en sms, men har ikke dokumenteret dette. Han bekræftede at der ikke er indgået aftale om digital kommunikation mellem parterne. I medfør af lejelovens S 98, stk. 3, skal den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet. I medfør af lejelovens § 99a, kan reglerne i § 98, stk. 3, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Konsekvensen heraf er anført i lejelovens § 98, stk. 5, hvorefter udlejerens krav på istandsættelse bortfalder ved overtrædelse af blandt andet § 98, stk. 3. Lejeren blev herefter frifundet for udlejers istandsættelseskrav på 27.756,25 kr..[Læs mere]
Kilde: Retten i Odense - dom afsagt den 7. december 2018 i sag BS-16998/2018-ODE
11-12-2018
Tilbage til indhold