Boligretten - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Domstol
BOLIGRETTEN OPHÆVEDE HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OM LEJENS STØRRELSE
Boligretten i Svendborg ophævede en afgørelse truffet af det Fælleskommunalt Huslejenævn for Ærø, Langeland for 4 lejemål beliggende i en ejendom hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, og hvor den aftalte leje var mindre end den omkostningsbestemte leje. Huslejenævnet havde som følge af at nævnet fandt at den gældende leje oversteg "det lejedes værdi" nedsat lejen til "det lejedes værdi". Da "det lejedes værdi" kun kan bringes i anvendelse ved en varsling af lejeforhøjelse indenfor den omkostningsbestemte leje efter boligreguleringslovens § 7, stk. 2 havde huslejenævnet ikke hjemmel til at nedsætte lejen. På dette grundlag ophævede boligretten huslejenævnets afgørelse.
Boligretten henviste i begrundelse til Østre Landsrets afgørelse af 4. april 2002, gengivet i Tidsskrift for bygge- og boligret, TBB 2002.294.
Kilde: Retten i Svendborg BS-1557/2018-SVE Dom af 12.12.2018
18-01-2019
LEJER VAR IKKE INDKALDT SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Udlejer havde rejst et istandsættelseskrav på 27.756,25 kr. overfor lejeren i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. Huslejenævnet i Assens traf som 1. instans afgørelse i tvisten hvor efter udlejer indbragte sagen for Retten i Odense. Boligretten bemærkede at udlejeren under hovedforhandlingen bekræftede, at lejeren var blevet indkaldt mundtligt til fraflytningssynet. Udlejer forklarede, at han måske tillige fremsendte en sms, men har ikke dokumenteret dette. Han bekræftede at der ikke er indgået aftale om digital kommunikation mellem parterne. I medfør af lejelovens S 98, stk. 3, skal den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet. I medfør af lejelovens § 99a, kan reglerne i § 98, stk. 3, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Konsekvensen heraf er anført i lejelovens § 98, stk. 5, hvorefter udlejerens krav på istandsættelse bortfalder ved overtrædelse af blandt andet § 98, stk. 3. Lejeren blev herefter frifundet for udlejers istandsættelseskrav på 27.756,25 kr..[Læs mere]
Kilde: Retten i Odense - dom afsagt den 7. december 2018 i sag BS-16998/2018-ODE
11-12-2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold