Diverse - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
LEJER KUNNE IKKE INDBRINGE SAGEN
Det fremgår af lejeloven at lejer skriftligt over for udlejer, kan gøre indsigelse mod varmeregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af varmeregnskabet. Herefter skal udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, såfremt udlejer ønsker at fastholde sit krav i henhold til varmeregnskabet. Det således er udlejers pligt at indbringe sagen for nævnet, idet udlejer gør krav på tillægsbetaling fra lejerne. Som følge af at det er lejerne, som har indbragt sagen, er nævnet som følge heraf afskåret fra at træffe en afgørelse i sagen.
Der er dog tilfælde hvor lejerne har mulighed for selv at indbringe sagen og som medlem af Lejerforeningen Fyn kan du få dit varmeregnskab kontrolleret ved henvendelse på kontoret.
Kilde: Huslejenævnet i Odense afgørelse i sagsnummer 15-119
01-04-2016
ANVENDELSE AF UGYLDIG TYPEFORMULAR
Lejeaftalen var indgået på en typeformular B 1998, som er autoriseret til anvendelse ved indgåelse af lejeaftaler i alment byggeri. I henhold til vejledningen om støttede private ungdomsboliger, skal indgåelse af lejeaftaler ske efter reglerne i lejeloven hvorfor lejeaftalen er indgået på en ugyldig typeformular. Der følger her af, at bestemmelser i lejekontrakten, som pålægger lejeren større forpligtelser end det følger af loven, er ugyldige. Lejeren hæfter derfor kun for istandsættelse af lejemålet i det omfang, der er sket misligholdelse af lejemåle. Da udlejeren ikke har gjort gældende, at lejeren har misligholdt lejemålet, afgjorde Huslejenævnet i Odense, at lejeren havde krav på tilbagebetaling af hele sit depositum.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagsnummer i ejendommen Langelinie 45 i Odense Kommune
16-03-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold