Forbrug almen lager - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har ved brev af 29. maj 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30.
september 2018.
Lejeren v/Lejerforening Fyn og udlejeren er Civica.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget, at udlejeren har mistet sit krav om tillægsbetaling på kr. 13.510,48 for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at vandregnskabet blev omdelt den 9. januar 2019, hvorfra fristerne skal regnes,
  • at lejeren ved mail af 17. januar 2019 fremsatte indsigelse mod vandregnskabet,
  • at lejeren derfor inden fristen i almenlejelovens § 56, stk. 3, 1. pkt. har fremsat indsigelse mod vandregnskabet,
  • at det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet,
  • at udlejeren ved brev af 29. maj 2019 indbringer sagen for beboerklagenævnet, og
  • at udlejeren dermed ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, hvorefter udlejeren har fortabt sit krav om tillægsbetaling i henhold til regnskabet, jf. almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold