Forbrug almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
UDLEJER AFLÆSTE IKKE VANDMÅLERNE FØR DE BLEV NEDTAGET
Beboerklagennævnet fandt at udlejer af en almen bolig havde mistet sit krav på efterbetaling 2.846,95 kr. i henhold til det aflagte vandregnskab. Nævnet lagde især vægt på at udlejer ikke havde foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne samt at det beregnede forbrug var foretaget med udgangspunkt i den tidligere lejers forbrug. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sag nr. 18-010
08.06.2018
EFTERBETALING AF VAND TILSIDESATTE -IKKE FRI ADGANG TIL MÅLEREN
Udlejeren har ved brev af indbragt en sag vedrørende lejernes indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab og lejerne er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede vandforbrug udgjorde 3.997,86 kr., og at der er betalt 3.690,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 307,86 kr. Lejerne havde fortsat ikke fra fri adgang til målerne, og derved ikke har mulighed for at følge deres daglige forbrug, og på baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan her efter ikke kræve efterbetaling hos lejerne. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-057
05-02-2019
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING
Lejerens samlede udgift til vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr. og der var betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde efterbetalingen 12.698,27 kr. Beboerklagenævnet i Odense konstaterede at også forbruget i den efterfølgende tomgandsperiode var ekstremt højt samt konstaterede at den efterfølgende lejers forbrugs ligeledes var ekstemt højt. På denne baggrund fandt nævnet at meget kunne tyde på en defekt måler hvorfor nævnet ikke godkendte regnskabet. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
Tilbage til indhold