Fraflytning almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE BOLIGFORENINGENS ISTANDSÆTTELSESKRAV PÅ 64.263,75 KR.
Det fremgår af sagen, at boet efter lejer ikke kan anerkende at skulle betale 60.313,75 kr. for udskiftning af gulv og har henvist til almindelig slid og ælde. Udlejeren har begrundet sit krav med, at der var limrester på gulvet efter lejers gulvtæppe, og at det ikke var muligt at slibe og lakere gulvet. Dermed har der været tale om misligholdelse. Beboerklagenævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer og fandt at udgifterne der var anført i den endelige flytteopgørelse som følge af misligholdelse var anført som "Fraflytter" og "Istandsættelse ved fraflytning" var så generelle betegnelser, der ikke specifikt angav, hvilke misligholdelsesarbejder der var udført. Hermed fandt nævnet at specifikationskravet i jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens ! 15, stk. 4 ikke var opfyldt hvorfor udlejers samlede istandsættelseskrav overfor boet bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Retten i Svendborg BS-1557/2018-SVE Dom af 12.12.2018
18-01-2019
Tilbage til indhold