Varme - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Råd og Regler
Varmeregnskab - upræcis indsigelse
Lejelovens § 45
Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod de enkelte forbrugsregnskaber, senest 6 uger efter at regnskabet er kommet frem til lejeren. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod regnskabet, jf. 1. pkt. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet.


Lav ikke indsigelsen selv – da der er strenge krav til indsigelsens udformning. Kontakt derfor Lejerforening Fyn for udarbejdelse af indsigelsen.
Hvis indsigelse ikke er specificeret godkendes den ikke som en indsigelse af huslejenævnet og du har forspildt din change for at varmeregnskabet kontrolleret af huslejenævnet.
Tre eksempler på sådanne afgørelser fra Huslejenævnet i Odense

Tilbage til indhold