Vedligehold almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Fyns almennyttige Boligselskab, indbragte en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven. Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger. Nævnet foretog en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet harher efter i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold