Vedligehold almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE BOLIGFORENINGEN AT OPSÆTTE ET NYT HEGN
Lejer har indbragt sag om blandt andet udlejers pligt til at reetablere et væltet hegn i lejemålets have. Da det ikke af lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet fremgik at pligten til at vedligeholde hegnet påhvilede lejeren fastslog nævnet at lejeren ikke kunne pålægges at vedligeholde hegnet. På denne baggrund pålagde beboerklagenævnet udlejer inden 6 uger at opsætte et nyt hegn i lejemålets have. [Læs mere]
Kilde: Beboerklageævnet i Odense sagsnr. 20-025
13-11-2021
LØBENDE VANDHANE ELLER TOILET - GIV STRAKS UDLEJER BESKED
Udlejeren har ved brev af 9. april 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt for perioden 15. marts 2018 til 31. december 2018. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 24.930,24 kr., og at der er indbetalt 1.900,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 23.030,24 kr. Efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsninger og bemærkninger, findes der ikke forhold omkring vandforbrugets størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for. Lejeren hæfter derfor for en vandhane eller et wc, der måtte løbe i lejligheden. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 19-008
24-03-2020
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Fyns almennyttige Boligselskab, indbragte en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven. Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger. Nævnet foretog en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet harher efter i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold