Vedligeholdelse - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET I ASSENS KOMMUNE PÅLAGDE UDLEJER AT GENINSTALLERE PILLEOVN
Huslejenævnet fastslog at da der i lejekontrakten er anført, at der i lejemålet er opsat pilleovn, har udlejer pligt til at geninstallere pilleovn i overensstemmelse med den indgåede aftale. Fristen herfor fastsættes til 14 dage. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Assens - sagsid. 18 1342
18.04.2018
MIDLERTIDIG LEJENEDSÆTTELSE TIL ARBEJDERNE ER UDFØRT
Lejers repræsentant har indbragt en sag om nedsættelse af lejen som følge af at udlejer ikke har efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre vedligeholdelsesarbejder inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist  på 8 uger. Samtlige vinduer skulle gennemgås og tætnes for utætheder, punkterede ruder og mørnede lister udskiftes og årsagen til fugt indvendig til højre for hoveddøren skulle fjernes. Huslejenævnet nedsatte lejen med 200,00 kr. pr. måned indtil de påbudte arbejder er udført jf. lejelovens § 19, stk. 3. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-418
23-01-2018
UDLEJER EFTERLEVEDE IKKE HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE
Udlejeren har ikke efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist. Lejen blev nedsat med 250,00 kr. pr. måned indtil det påbudte arbejde er udført.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold